Zatrudnianie i zwalnianie w turkusowej organizacji

Zatrudnianie i zwalnianie w turkusowej organizacji

Dobór kadry pracowniczej to dla większości pracodawców sprawa kluczowa. Przedsiębiorcy zwykle chętnie pozyskując nowych, obiecujących pracowników, którzy mają potencjał, by zaangażować się w życie firmy. Natomiast z ich utrzymaniem bywa bardzo różnie. Kwestia odejścia pracownika z firmy bardzo często ma nieprzyjemne konsekwencje. Rzadko kiedy rozstanie przebiega w atmosferze szacunku, empatii i odpowiedzialności obu stron. Nieco inaczej proces zatrudniania i zwalniania pracowników wygląda w turkusowej organizacji.