Podstawy funkcjonowania turkusowej firmy

Turkusowa organizacja, aby sprawnie funkcjonować potrzebuje ogólnych ram, które pomogą określić kierunek działań i przyczynią się do dążenia do stałego rozwoju organizacji. W poprzednim artykule pisaliśmy o celu i jego roli w budowaniu firmy i naszym życiu, dziś przyjrzymy się pozostałym, równie ważnym filarom przedsiębiorstwa.

Podstawy funkcjonowania turkusowej firmy

Misja, wizja – czy to tylko puste hasła?

Misja, wizja, strategia, wartości – te pojęcia pojawiają się bardzo często w opisach działalności firm na ich stronach internetowych i przeważnie są to puste hasła, niezgodne z rzeczywistością. Przedsiębiorstwa spisują je w formie kilku patetycznie brzmiących zdań, aby zbudować swój wizerunek i zachęcić do zatrudnienia się właśnie tutaj. Tak zwykle dzieje się w firmach o tradycyjnej strukturze hierarchicznej, gdzie poziomy decyzyjności i stanowiska są ustalane z góry.

Czy jest to słuszna droga? Niekoniecznie. Misja firmy i towarzyszące jej wyznaczniki, podobnie jak cele, powinny być elementami kultury organizacyjnej każdej firmy i należałoby je skonstruować tak, aby każdy z jej pracowników utożsamiał się z ich treścią. Tak dzieje się w turkusowej organizacji.

Misja w turkusowej organizacji

Czym jest więc misja firmy? Powinna być to odpowiedź na pytanie o cel działalności przedsiębiorstwa. Dla kogo działa? Jakie wartości są dla jej pracowników najważniejsze? Misja powinna być szczera i zgodna z rzeczywistością, a także sformułowana zwięźle i prosto, czyli tak, by jej przekaz był jasny.

W turkusowej organizacji w budowaniu misji biorą udział pracownicy, ponieważ tu liczy się zaangażowanie ludzi w dążenie do wspólnego celu. W oparciu o doświadczenie wypracowują razem to, do czego chcą dążyć, wskazując cechy, które wyróżniają firmę na tle konkurencji. Kluczowa jest świadomość, w jakim miejscu jest obecnie firma i określenie, do jakiego pułapu dąży. Dzięki temu pracownicy mogą się z nią identyfikować  i angażować w działalność organizacji.

Wizja w turkusowej organizacji

Czym różni się wizja od misji firmy? Misja jest tak naprawdę stałą podstawą działalności – niektóre firmy nie zmieniają jej przez lata. Natomiast wizja jest dążeniem w danym momencie i celem, który zmienia się wraz z upływem czasu i osiąganiem kolejnych celów. To odpowiedź na pytanie „Czym chcemy być?” Wizja powinna być ukierunkowana, wiarygodna, zintegrowana i być źródłem inspiracji dla innowacji.

Wizja jest dobrze skonstruowana, jeśli cechują ją następujące wyznaczniki:

  • ukierunkowaniewizja jako punkt odniesienia – umożliwia weryfikację zgodności bieżących działań z długofalowymi zamierzeniami i wartościami,
  • uwiarygodnieniewizja jako deklaracja intencji – stanowi narzędzie marketingu i Public Relations, w tym w kontaktach z akcjonariuszami; dotyczy wizji w formie publikowanej,
  • integrowaniewizja jako wartość wspólna – stanowi wartość, wokół której ogniskują się emocje i wartości wyznawane przez pracowników,
  • inspirowaniewizja jako źródło natchnienia – zachęca do innowacji zmierzających do szybszego, lepszego, tańszego wcielenia w życie zamierzeń zawartych w wizji,
  • stabilizacjawizja jako obietnica przyszłości – daje, szczególnie pracownikom niższych szczebli poczucie trwałości układu, w którym się znaleźli (ang. company identity); niekiedy stanowi wielki hamulec dla zmian o charakterze innowacyjnym lub restrukturyzacyjnym.

Wartości w turkusowej organizacji

„Wartości” są pojęciem abstrakcyjnym, dlatego nie sposób stworzyć jednej wyczerpującej definicji tego terminu. W kontekście firmy jest to zbiór zasad, które wyznają pracownicy w swoich codziennych działaniach. To normy postępowania, które umożliwiają rozwój człowieka i osiągnięcie satysfakcji w życiu. Jest to spójne z ideą turkusowej organizacji, gdyż to właśnie one wspierają kierunek działań firmy.  Dlaczego są tak ważne?

– decydują o wyjątkowości firmy

– zwiększają lojalność pracowników i zespalają ich z firmą, ponieważ świadomość pracy w wartościowej firmie i współpracy z wartościowymi ludźmi powoduje, że pracownik jest bardziej emocjonalnie związany z firmą, a przez to lepiej zmotywowany wewnętrznie do wykonywania swoich obowiązków.

promują etyczną postawę i zachowania – pracownicy czują się zobowiązani do tego, żeby godnie reprezentować firmę swoją postawą i zachowaniem. Dzięki temu maleją szanse na to, że pracownicy będą stosować nieczyste zagrania wobec kierownictwa i klientów.

– wzmagają zaangażowanie pracowników – pomagają poczuć sens działania i zrozumieć, że wykonywane zadania są potrzebne.

– przyciągają utalentowanych pracowników

– pozwalają zarządzać zmianą i dostosowywać się do aktualnych potrzeb rynkowych

– oparcie dla firmy w sytuacjach kryzysowych

– pozwalają osiągnąć satysfakcję z wykonywanej działalności

Klasyfikacja wartości

Wartości przedsiębiorstwa można podzielić na poszczególne grupy:

    Professional Values – wartości określające główną działalność przedsiębiorstwa, jego najważniejsze cechy oraz definiujące jakość produktów. Do tej rodziny należą takie wartości jak: zaufanie, satysfakcja klienta, jakość, profesjonalizm, specjalizacja czy oszczędność czasu.

    Combative Values – wartości wskazujące na cechy, dzięki którym firma ma zamiar osiągnąć sukces i przewagę konkurencyjną. Do tej rodziny wartości można zaliczyć m.in.: innowacyjność, entuzjazm, ambicję czy ducha walki.

    Behavioural Values – wartości opisujące sposoby działania przedsiębiorstwa i jego pracowników (np. pasja, zaangażowanie, wolność, autentyczność, otwarcie itp.).

    Society Values – wartości charakteryzujące stosunek firmy do otoczenia i środowiska. W tej rodzinie wartości mieszczą się m.in.: zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna czy ochrona środowiska.

    Relational Values – wartości definiujące sposób komunikacji z otoczeniem. Należą do nich np.: partnerstwo, szacunek, dostępność, harmonia, poufność itp.

    Fulfilling Values – wartości wzbogacające, wskazujące na cechy pracowników przedsiębiorstwa. Są to np.: talent, wrażliwość czy humanizm.

    Moral Values – wartości etyczne i moralne pracowników organizacji oraz zasady moralne, którym hołduje organizacja. Mogą to być m.in.: lojalność, przejrzystość czy wierność zasadom.

    Social Values – wartości, jakie organizacja dzieli ze społeczeństwem. Do tej rodziny zaliczają się m.in.: jakość i styl życia, patriotyzm, pluralizm itp.

Strategia turkusowego przedsiębiorstwa

Obok misji, wizji i wartości często wymienia się także strategię firmy. To szereg podejmowanych działań, zmierzających do osiągnięcia pożądanych celów, jakie zostały określone w misji i wizji przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc jest to droga realizacji założeń, który jest nieprzerwany i niekończący się, gdyż ulega zmianom w zależności od warunków otoczenia.

Odpowiednio przygotowana strategia powinna charakteryzować się ciągłością i dynamiką. Strategia powinna być oparta na wizji i misji firmy, aby w zmieniających się okolicznościach było wiadomo, jaki kierunek działań obrać.

Na podstawie: poradnikprzedsiebiorcy.pl. wikipedia, materiały własne

1 myśl na temat “Podstawy funkcjonowania turkusowej firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *