Zarządzanie wiedzą jako podstawa turkusowej organizacji

Zarządzanie wiedzą jako podstawa turkusowej organizacji

Pozyskujemy ją systematycznie od najmłodszych lat, ucząc się od najbliższych przystosowania do życia w społeczeństwie, zdobywając informacje o świecie w szkole, na studiach, w pracy. Wiedza jest podstawą pozwalającą odnaleźć swoje miejsce na świecie pośród ludzi i ma kluczowe znaczenie w wytyczeniu własnej życiowej drogi. Pełni ona również kluczową rolę w budowaniu turkusowych organizacji, gdzie pracuje się w zgodzie z predyspozycjami, posiadanymi umiejętnościami, wykorzystując właśnie wiedzę. Jaką rolę odgrywa w zarządzaniu?

Rozwiązywanie konfliktów w turkusowej organizacji

Rozwiązywanie konfliktów w turkusowej organizacji

Gdy podstawą działań jest partnerstwo i współpraca, naturalnym zjawiskiem są trudności w porozumieniu między ludźmi. Różne oczekiwania, przyzwyczajenia i charaktery sprawiają, że odbiór danej informacji jest rozbieżny. Tym samym przyczyniają się do powstawania nieporozumień, które jeśli nie są rozwiązane urastają do rangi sposób i konfliktów. Trudności komunikacyjne są na porządku dziennym nie tylko w firmach zarządzanych hierarchicznie, lecz także w turkusowych organizacjach. Jak się porozumieć w przypadku różnicy zdań utrudniającej współpracę? Jakie są sposoby na rozwiązywanie konfliktów w turkusowej organizacji?

Jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji?

Jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji?

Praca oparta na spełnieniu, pasji i wykonywaniu zadań zgodnie z predyspozycjami i talentami to marzenie każdego pracownika. Wiemy już, że jest ona możliwa do zrealizowania w turkusowym przedsiębiorstwie. Aby jednak była możliwa do osiągnięcia, niezbędne jest nie tylko partnerstwo i współpraca, lecz także umiejętność identyfikacji talentów pracowników i budowanie na tej podstawie zespołów. Spójrzmy więc nieco bardziej dogłębnie, jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji.

Rola lidera w budowaniu turkusowego zespołu

Rola lidera w budowaniu turkusowego zespołu

Partnerstwo, wzajemna pomoc i praca zespołowa to podstawy funkcjonowania turkusowego przedsiębiorstwa. W turkusowej organizacji pracownicy motywują się wzajemnie do pracy, realizują się zgodnie z predyspozycjami i rozwijają się. Można postrzegać ich jako ochotników, których nie trzeba pilnować, namawiać i sprawdzać. Jak stworzyć taki zespół? Tu pomocna okazuje się rola turkusowego lidera-reprezentanta. Przyjrzyjmy się jego sylwetce bliżej i roli w budowaniu turkusowego zespołu.

Zatrudnianie i zwalnianie w turkusowej organizacji

Zatrudnianie i zwalnianie w turkusowej organizacji

Dobór kadry pracowniczej to dla większości pracodawców sprawa kluczowa. Przedsiębiorcy zwykle chętnie pozyskując nowych, obiecujących pracowników, którzy mają potencjał, by zaangażować się w życie firmy. Natomiast z ich utrzymaniem bywa bardzo różnie. Kwestia odejścia pracownika z firmy bardzo często ma nieprzyjemne konsekwencje. Rzadko kiedy rozstanie przebiega w atmosferze szacunku, empatii i odpowiedzialności obu stron. Nieco inaczej proces zatrudniania i zwalniania pracowników wygląda w turkusowej organizacji.